Data Pengeluaran Texas Morning

Data Pengeluaran Togel Texas Morning atau juga paito biasa yang berbentuk tabel teks dan format sederhana table data togel Texas Morning. Juga Tersedia Paito Warna Texas Morning Serta Paito Harian Texas Morning

TAHUN 2019
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB
929248305686186890661693
553607140390298215066624
070192978207173992338838
428199505269411311294601
300263562303010400887056
548325921402479423793949
xxxx21019793314019878797
502039718372830778083976
275313542792257156289609
563874277226379868295146
729522088252162082498935
351273882693903443560544
826486090768048951340409
955914849247504695397803
962425526937507011163194
607519779462123578748436
972918445692860045956086
333707462839428340582454
326936900771896572604547
397799631199054166326967
254124235452332921528464
026066678770907448901206
795638466972038344913569
648534107090011906342858
010715523235566548394814
526412625011502211457382
944118604482836708708371
273176942313678707753538
997448702875052890555698
508443168827046583192231
858389744145915482189011
412725012403378750855103
279230594978939032733267
661666164999146676875612
725206861071937278634975
554080860149038346707578
883085770772413761445013
108195904314645453467281
242852379071152982996839
756368770019300822904284
840609757338988085715310
179843089307594790730065
477240872817406966187543
726428911628021963895077
460559030478900384585311
892288265448537980827822
891114126589764604286186
353901169653748222034572
154681448936424202147190
585883230304482137205085
TAHUN 2020
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB
336406963929758587373318
320510485027253111329492
115871546232464168227183
357474347055884006621726
729767041342690703339589
537532152202036809265882
346406198518838739180734
519706087862378094384939
030717669446022937615209
196223489826976112731908
610918051113335708671953
554513602255877298680007
270489168171480575788567
836535520826086761869938
773027217153462654294771
068076083395088287353092
093125939395122328367290
801137500528229967090372
117520848848216800884595
796068450612151514311201
423604439619384227598327
964039894259605958493162
827321005017629660567438
825087661299038067300503
540401765063973220651827
056351800750828233399201
458381479951629683005968
802920804786477606491517
359574159435702292287890
940441505860894533697599
644206778485067842480083
498851678813242826199107
184733651666555221576146
671035539597328519927569
927737873156230362683286
314021931983214705646083
436667781820891896798139
612003727481498535028782
013578303987813806938560
807810258857212761646415
662780076983480109072045
523160061960120763113759
120832158269986697926931
430280954020451872687985
608347688333925399473316
373603685493424270904840
560809299229755896420977
584100487369163861098514
819631171316637069707435
947211191951795263695162
835494935576889114621352
186542100286716283068101
TAHUN 2021
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB
055349942560203741506721
729991982084094793653281
330712295418400633931233
336462591568287293501406
341185434743034499531453
851856026122152060075822
318088182627880570238171
164104722452318360592437
141487825158232237264631
525042243344822642039802
027197630150042963551810
572786346038442710841527
852960792784583444388940
954455600510212829959636
636280712278742557884307
270636834809710848684104
927954081324122327976990
538695317375473312465043
371915989799827282221521
738209204492064809881181
406179185234609959067123
979587217034671194028302
545038140885052404288504
829046082843844829397332
349174519750260915746577
755071533905578220315268
511734051274566611334184
903599222509343835890456
149013287462879065185804
816153287950704695734053
377989990321982528687404
245314568813109659977003
961272361333115853831163
102429001066830176469857
576588693840464801131872
925720824546148059870877
475417925752458601955341
320770680380578996020237
310936538516050705517440
247809088743656369647984
734681181470335999346171
630745393039438740050171
343182313925272357361342
565825762236979950769665
585307901379404183532298
893881749208954632950653
712114946088584070890838
200960341586738457740233
012162053727842132342785
425691545755953556212040
143142428942217447993538
975429572416233292593059
TAHUN 2022
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB
952054403951308836356510
028285739714691290491626
730728386629496863172136
606034152852714258406087
664245671779486067133706
078957413086004718515914
856191840537968384669663
653955156661956052892910
151139201423636650687548
530104594836287951772421
976279972575804620518464
712865361520374513504139
007423410763847933528734
543338177913759527361916
669787529448999624359115
676654191954233232664293
796276529645515255804992
874390423218739298326054
183051701196416022022951
911888853781577580192343
338822745697443548714695
828594530590425064599520
520250741127511109007430
358956451036943669882314
430801902955309552958866
373546255454788861949831
941917065201967339682797
062198243834689646223970
458125737214990347498489
364488534506513695995542
713255688553363412707315
694813291479988888116070
306232085389936393944430
520702515139242985342091
537982092248007593805839
841494755352757234717001
681137710143994208279640
606860939788236771836487
686968055572734066502502
567946107878089785814432
736272590990942330675028
952245282541561226485358
893330479413424252137842
153634846920233632148590
671018367356069742536676
148673784430769200294341
608758090458159187529273
181857269791837277608497
073397865161509563684691
977352351214008593506336
082324044412168984735616
490928857614408925255127
577690812042946435125712
TAHUN 2023
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB
549055611313107040982082
399201381182568603686591
587983874929956128003368
476369250440540904238905
074018589664936747282443
634893174000626513950961
038856249138967288367358
458049060523818004727307
091964937647968096142850
764013199673617805125729
752079731021580835457893
932591717094286997194886
396040644188516167975755
196228238015718471078574
155403406961242722755253
535217742841089599108694
512553116952735231208319
586954223706161608732893
771932747692667449404237
173912613197566088583661
533252656379731633925814
299408518544536642012555
289574488754213635844812
204147805654751523688450
684608040812572004183426
448159264836108556361695
176126536998444802368677
496935271707839510656858
012372101847483413516963
882908312726639450510710
669792836381053099529164
837556287875661346571767
230679349106478562352974
272200259804021005625671
890112024168996583402212
838154349598609136843809
530562615460832251103162
676739100795642350991279
511659175213978200442917
339515734619596169187599
061723920040273938787490
828673023795044994693673
341414053394189078595683
680965586756060653881271
559219801339644710173911
326111804769474874795817
390734354690625730258026
466240628597863681882909
956323245550120273280330
613800518732012998107246
916685482806599372159893
057383570701939742861121
TAHUN 2024
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB
731885248105065607764529
497683881636684043024566
512609421675972877558907
766201875104162902914126
126528636174471625178171
356457383522132383274674
016211733872072012969776
555041891534544404506877
841311591672507732770464
532441661289292389638307
195822685504349774841593
493510264370419192218318
339894785353481417608221
765148609529303957726498
589539599287628735077478
149738333148678551408576
227697642172149485357147
273134379783850952204829
054753552248353745501281
860059921886222759677528
789818366893938519254691
527030641911430314423058
319307155140301931658688
939197570202163193312332
199815685840598454850436
837483488920375041590354
364762347536077095839766
387611967562634476735084
SENINSENSELASASELRABURABKAMISKAMJUMATJUMSABTUSAB